Geschiedenis van het Lubby Project

2022

Er zijn een paar korrekties in de code doorgevoerd.

2020

In het backendsystem wordt Postgresql vervangen door MS SQL-Server en de Glassfish applikatieserver moet plaats maken voor een .Net Core Server. De code is volledig nieuw en geschreven in C# in plaats van in Java. Daar alles mit .NET Core MVC geprogrammeerd is, kann de website op Linux uitgevoerd worden. We hebenn ook MS SQL Server op Linux getest. We weten nog niet welk besturingssystem we gaan gebruiken. Tot nu toe hebben we enkel en alleen Linux gebruikt. Er is geen Java meer te vinden in het project. De knowledge datenbank is opgedeeld naar taal. Vanaf nu kunnen Windows en Linux artikel in dezelfde datenbank gebonden werden.

2019

We zouden graag von Java en Glassfish weggaan. We denken erover na alles opnieuw op te bouwen met .Net Core en MS SQL Server.

2016

Het JSF-Framework is verandert in primefaces.

2010

De website is gemigreerd van JEE5 (=Java Enterprise Edition) naar JEE6. Het design is verandert en we understeunen nu engels, nederlands en duits. De artikels zijn in de originele taal gebleven. We hebben beslist geen nieue website voor foutmeldungen op te bouwen.

2009

Het backend-system is herwerkt en de website is van PHP ┬┤naar Java gemigreerd. (JEE5). Een nieuwe website voor foutmeldungen is gereserveerd.

2008

We hebben een nieuwe datenbank met windows errorcodes geimplementeerd op een testsystem. We hebben een update van het Prado Framework op versie 3.1.2 van April 2008 doorgevoerd. We hebben een beetje geleden onder problemen gevonden te worden in het internet. Ondertussen zijn we weer op "track".

2007

Wir haben eine windows knowledge datenbank ontwikkeld, windows en linux worden gelijk behandelt. (Versie 1.0.7) Das interne XML layout is ook verandert. We habenn het overzicht aangepasst en alles wordt gesorteerd. Die domain www.lubby.org heeft een eigen server gekregen.

2006

Prado v3 is in alpha status. Van nu af word Lubby ontwikkelt in v3.

2005

De beslissing is gevallen op het PHP Framework Prado. Het back-end-system is klaar.

2004

"Lubby has been removed from freshmeat.Freshmeat advertises downloadable software, no websites." We respekteren deze beslissing. Die domain www.lubby.org is gereserveerd. Het Lubby Project is als Linux Knowledge Base gepresenteerd. De presentatie was bedoeld voor enkel 4 personen en hat plaatsgevonden in Kisdorf, Duitsland. De naam "Lubby" staat voor Linux Universal Base by everybody. Een ander meening is het tegendeel von Lobby. Lubby staat voor een open informatie prinzip.